Bij ons kan je terecht voor een

Intelligentieonderzoek
Hoogbegaafdheidsonderzoek
IQ-Test Logopedie

Intelligentieonderzoek of IQ-test en
Hoogbegaafdheidsonderzoek

Intelligentietest

Een intelligentie onderzoek of IQ-test brengt je verschillende intellectuele vaardigheden in kaart. Dit kan zowel bij kinderen worden afgenomen vanaf 6 jaar, als bij volwassenen.

Intelligentie kunnen we omschrijven als de vaardigheid om goed problemen te kunnen oplossen, goed te kunnen leren en veel te weten.

De visie rond intelligentie heeft al een hele evolutie doorgemaakt. Momenteel geldt het ‘CHC-model’ als één van de best uitgewerkte modellen. Volgens dit model is de algemene intelligentie (G) opgebouwd uit een waaier van verschillende cognitieve vaardigheden. We geven een overzicht van de belangrijkste vaardigheden in volgorde van belangrijkheid.

"Er kunnen verschillende redenen zijn om een intelligentieprofiel in kaart te brengen. Bijvoorbeeld voor terugbetaling logopedie, bij het onderzoeken van hoogbegaafdheid of als onderdeel van een ruimer diagnostisch onderzoek naar ADHD of autisme"

Bij intelligentieonderzoek probeert men een beeld te krijgen van de intelligentie van een kind of volwassene, door de prestaties na te gaan op een hele reeks subtests die verschillende cognitieve vaardigheden meten. Eigenlijk zijn we niet in staat om ‘aanleg’ te meten, maar kunnen we enkel beoordelen wat het prestatieniveau is op een bepaald ogenblik, in vergelijking met leeftijdsgenoten. Een totaal IQ moet berekend worden op basis van het meten van een voldoende aantal cognitieve vaardigheden én het moet eveneens de belangrijkste cognitieve vaardigheden bevatten (bv. minstens vloeiende en gekristalliseerde intelligentie). Het totaal IQ is een belangrijk gegeven, maar het is minstens even belangrijk om een analyse te maken van het profiel van sterke en zwakke cognitieve vaardigheden. Intelligentietests worden steeds heel uitgebreid onderzocht op hun betrouwbaarheid en waarde.

• WISC-V (Wechsler Intelligence Test for Childeren, 5e versie) is in Vlaanderen de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van 6 tot 17 jaar.
• WAIS IV : (Wechsler Intelligence Test for Adults, 4e versie) is in Vlaanderen de meest gebruikte intelligentietest voor volwassenen van 16 - 85 jaar.
• WPPSI-IV : Intelligentietest voor kinderen van 4 – 7 jaar (vanaf sepetember 2020)
• Verkorte Intelligentietest voor terugbetaling logopedie (7 subtesten)

WSE Kwaliteitslabel

Kwaliteitslabel door de Vlaamse Overheid

Waarom kiezen voor ons diagnostisch centrum

Het WSE Kwaliteitslabel van de Vlaamse Overheid toont aan dat wij als organisatie aan de kwaliteitseisen voldoen over verschillende domeinen heen. Een van die domeinen is klantgerichtheid. Dit houdt in dat afspraken steeds nagekomen en wij streven naar een excelente cliëntenservice.

Maak een afspraak voor een psychodiagnostisch onderzoek
Plan uw intakegesprek

PRAKTIJK IPO - 
Psychodiagnostisch Centrum

IPO Antwerpen
Herentalsebaan 421A
2100 Deurne

IPO Willebroek
Nieuwstraat 22
2830 Willebroek

IPO Tielt-Winge
Wersbeekstraat 16A
3391 Tielt-Winge

IPO Brasschaat - Ekeren
Oudebaan 3
2180 Ekeren


Privacy Policy | GDPR

Openingsuren

Weekdagen: 9:00 - 20:00
Zaterdag: 10:00 - 18:00
Zondag: Gesloten