Bij ons kan je terecht voor een

Diagnostisch onderzoek naar
AD(H)D
Aandachtsstoornissen

ADHD

Diagnostisch onderzoek naar aandacht, ADHD, ADD

ADHD

ADHD is kort voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands spreken we over een aandachtstoornis. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen ADHD en ADD.

ADHD is een ontwikkelingsstoornis. De aanvang hiervan heeft plaats in de vroege kindertijd. Een ontwikkelingsstoornis heeft een stabiel verloop met progressieve verbeteringen. Dat wil zeggen dat er op volwassen leeftijd vaak een milder beeld is als tijdens de kindertijd. Etiologisch gezien heeft een ontwikkelingsstoornis een genetische component in wisselwerking met de ruimere omgevingscontext

Mogelijke symptomen en kenmerken van ADHD

• Aandachtstekort

• Hyperactiviteit, impulsiviteit

• Moeite met taakconcentratie: het afwerken van een taak kan langer duren doordat de aandacht wordt afgeleid, ook kan er sprake zijn van impulsiviteit, waardoor er meer fouten gemaakt worden.

• Sneller ervaren van verveling

• Moeilijker kunnen luisteren naar instructies, naar een gesprek

• Moeite met her organiseren van taken, moeite met het afwerken van taken van A-Z"

Diagnostiek

Een diagnostisch onderzoek voor het vaststellen van ADHD gebeurt best op verschillende niveaus.
Bij kinderen zal er in eerste instantie een diagnostisch interview worden afgenomen bij de ouders. Hierbij brengen we de moeilijkheden in kaart, maar ook de talenten van het kind en wat er wel goed loopt. Vervolgens kijken we naar hoe het kind zich ontwikkeld heeft, en hoe de opvoeding verloopt. Daarnaast kan een familiale anamnese zinvol zijn omdat ADHD een genetische component heeft. We brengen ook het algemeen functioneren van het kind in kaart, en de hulpverleningsgeschiedenis.
Bovendien kunnen er diagnostische testen worden afgenomen die de aandacht en executieve functief in kaart brengen. Er kan ook een klasobservatie, een thuisobservatie en een gesprek met school, CLB of de leerkrachten plaatsvinden.
Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gekozen voor een bepaald traject om de diagnose zo efficiënt en correct mogelijk uit te voeren.

Dynamische visie op diagnostiek

Hoewel men er vroeger vanuit ging dat het hebben van ADHD een vast gegeven is, wordt er vandaag op een meer dynamische manier naar ontwikkelingsstoornissen gekeken. Zo kunnen bepaalde kenmerken die gerelateerd zijn aan ADHD in bepaalde omgevingen meer tot uiting komen dan in andere. Zo kunnen afhankelijk van de context en de ontwikkelingsleeftijd bepaalde kenmerken meer of minder hinder geven tijdens het dagelijks functioneren. Een diagnostische testafname kan in een andere levensperiode leiden tot een verschillende diagnostische uitslag (net wel of net geen diagnose). Daarom is het belangrijk om te opteren voor een procesdiagnostiek.

WSE Kwaliteitslabel

Kwaliteitslabel door de Vlaamse Overheid

Waarom kiezen voor ons diagnostisch centrum

Het WSE Kwaliteitslabel van de Vlaamse Overheid toont aan dat wij als organisatie aan de kwaliteitseisen voldoen over verschillende domeinen heen. Een van die domeinen is klantgerichtheid. Dit houdt in dat afspraken steeds nagekomen en wij streven naar een excelente cliëntenservice.

Maak een afspraak voor een psychodiagnostisch onderzoek
Plan uw intakegesprek

PRAKTIJK IPO - 
Psychodiagnostisch Centrum

IPO Antwerpen
Herentalsebaan 421A
2100 Deurne

IPO Willebroek
Nieuwstraat 22
2830 Willebroek

IPO Tielt-Winge
Wersbeekstraat 16A
3391 Tielt-Winge

IPO Brasschaat - Ekeren
Oudebaan 3
2180 Ekeren


Privacy Policy | GDPR

Openingsuren

Weekdagen: 9:00 - 20:00
Zaterdag: 10:00 - 18:00
Zondag: Gesloten